ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AKDENİZ HARNUP A.Ş. gerçekleştirdiği üretim ile oluşturduğu katma değer ve istihdamın sürekliliğini sağlarken uygulayacağı çevre politikası ile paydaşlarına örnek bir işletmecilik-çevre ilişkisi sunacaktır.

AKDENİZ HARNUP A.Ş. bu kapsamda oluşturacağı çevre politikasını aşağıdaki ana başlıklarda beyan etmektedir. Bunlar;

* Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamak,
* Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
* Doğal kaynakları korumak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek,
* Tüm çalışanlarımızı (ve tedarikçilerimizi) çevre konusunda bilinçlendirmek,
* Tesislerimizi konusundaki tüm yasal mevzuatlara uygun işletmek,